Om GAAP

Mens mange virksomheder går ud fra, at revisorer er bundet af generelt accepterede regnskabspraksis og at disse er ukrænkelige, kunne intet være længere fra sandheden. Alt er fortolkningsspørgsmål, og GAAP er ikke anderledes. For en ting, GAAP selv tillader alternative regnskabsmetoder der skal anvendes for visse udgifter og indtægter i visse specialiserede typer af virksomheder. For det andet er GAAP metoder kræver, at beslutningerne om timingen for optagelse indtægter og udgifter, eller de kræver at nøglefaktorer kvantificeres. Træffes beslutning om timingen af indtægter og udgifter og sætte konkrete værdier på disse faktorer kræver domme, vurderinger og fortolkninger.

Mission af GAAP gennem årene har været at standardisere regnskabsmetoder for at skabe ensartethed på tværs af alle virksomheder. Men alternative metoder stadig er tilladt til visse grundlæggende firmaudgifter. Ingen prøver er forpligtet til at afgøre, om en metode er mere at foretrække end en anden. En virksomhed er frit vælge uanset hvilken metode man ønsker. Men det skal vælge som koster godt solgt udgift metode at bruge og hvilke afskrivningsmetode på bekostning at bruge.

For andre udgifter og salgsindtægter, har en generel regnskabsmetode opstillet; der er ingen alternative metoder. En virksomhed har dog en hel del af latitude i faktisk implementering af metoderne. en virksomhed gælder regnskabsmetoderne på en konservativ måde, og en anden virksomhed anvender metoderne i en mere liberal måde. Slutresultatet er mere mangfoldighed mellem virksomheder i deres overskud foranstaltning og årsregnskab end man kunne forvente, i betragtning af at GAAP har været under udvikling siden 1930.

Udtalelse om GAAP udarbejdet af finansielle Accounting Standards Board (FASB) er nu mere end 1000 sider lang. Og som engang omfatter ikke reglerne og forskrifter udstedt af den føderale regulerende agentur at kompetencen over finansiel rapportering og regnskabsmetoder af offentligt ejede virksomheder – Securities and Exchange Commission (SEC).


Skriv et svar